info@ran.fi +358 400 262 392
Korjaamontie 9 94200 Kemi
MA-PE 8-16

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 12.9.2023

Rekisterin nimi: 

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakas- ja prospektirekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen, viestiminen yrityksen tuotteista, palveluista ja ajankohtaisista asioista asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Käytämme sivustollamme evästeitä palvelun toimivuuden takaamiseksi, laadun tarkkailun mahdollistamiseksi, sekä mahdollisesti kohdennetun mainonnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterin tietosisältö:
Laajimmillaan rekisteriin tallennettava tietosisältö sisältää henkilöistä seuraavat tiedot:
Nimi, osoite, asema/titteli yrityksessä, yritys, yhteydenotot ja niiden muistiinpanot, ostohistoria, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toimitusosoitetiedot, laskutustiedot, toimiala, evästeet internet sivuilta sekä Y-tunnus.

Käsittelyperuste:
Oikeutetut edut.

Kuvaus oikeutetuista eduista, joihin käsittely perustuu:
Asiakassuhde ja/tai käsittely suoramarkkinointi- tai tilastotarkoituksessa.

Tietolähde:
Rekisteröidyltä itseltä
Muusta lähteestä

Kuvaus tietolähteistä:
Rekisterin henkilötietoja kerätään joko suoraan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi yhteydenotoissa puhelimella, sähköpostilla, tapaamisella tai tapahtumissa, yrityksen internetsivuilla täytettävien lomakkeiden (esim. yhteydenottolomakkeet) avulla, tai vaihtoehtoisesti hankkimalla rekisteröityjen yhteystietoja rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, jotka käyttävät tietolähteinään yleisesti saatavilla olevia tietolähteitä.

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset:
Henkilötietojen keräämisen perustuessa asiakkuussopimussuhteeseen tiedot ovat välttämättömiä asiakkuussopimuksen ylläpitämisen vuoksi.

Henkilötietojen säilytysaika:
Säilytämme henkilötietoja tässä asiakasrekisterissä 15 vuotta, tai jos meillä on asiakassuhde, koko asiakassuhteen keston ajan ja sen jälkeen vielä 15 vuotta. Säilytysaika voi olla myös pidempi lakisääteisten vaatimuksien vuoksi.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Ei

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä:
Ei

Rekisteröidyn muut oikeudet:
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Vastustamisoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin perumalla suoramarkkinointikirjeen lopusta uutiskirjeiden tilaus tai ilmoittamalla muusta tietoihin liittyvästä asiasta rekisterinpitäjälle.

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan:
Sähköisten markkinointipostitusten peruminen onnistuu suoraan markkinointipostista ilmoittamalla listalta poistumisesta tai ilmoittamalla rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus korjata tai täydentää tietojaan sekä vaatia tietojen poistoa huomioiden lakisääteiset ja oikeutetun edun tuomat rajoitteet. Ilmoitus muutoksista ja poistamisesta on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Verkkosivusto:
Käytämme sivustollamme evästeitä palvelun toimivuuden takaamiseksi, laadun tarkkailun mahdollistamiseksi sekä mahdollisesti kohdennetun mainonnan toteuttamiseksi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteellesi, jolla vierailet verkkosivuilla. Voit hyväksyä evästeiden käytön ja tallentamisen kokonaan tai osittain tai kieltää sen kokonaan sivuillamme näkyvästä ponnahdusikkunasta. Voit hallita evästeitä myös selaimesi asetuksista. Lisätietoa evästeistä ja niiden hallinnasta saat esimerkiksi sivulta www.aboutcookies.org. Sivustollamme käytettävät evästeitä asettavat palvelut: Google Analytics, Google Ads, Facebook pixel, LinkedIn pixel.

Rekisterinpitäjä:
RAN Recycling Oy
Korjaamontie 9,
94200 Kemi

Tietosuojavastaava:
Andrei Näppi
andrei.nappi@ran.fi
+358 40 026 2949