info@ran.fi +358 400 262 392
Korjaamontie 9 94200 Kemi
MON-FRI 8-16

Beredningsdatum 12 september 2023

Registrets namn:

Kundregister

Syfte med behandling av personuppgifter:

Syftet med registret är att upprätthålla företagets kund- och prospektregister, hantera, arkivera och behandla kundorder, hantera kundrelationer, kommunicera företagets produkter, tjänster och aktualiteter till kunder och potentiella kunder. Uppgifterna kan användas för att utveckla företagets verksamhet, för statistiska ändamål och för att producera mer personinriktat innehåll i våra onlinetjänster. Vi använder cookies på vår webbplats för att garantera tjänstens funktionalitet och för att möjliggöra kvalitetsövervakning samt eventuellt för att implementera riktad reklam. Personuppgifter behandlas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter och kräver. Uppgifterna i registret kan användas i företagets egna register, till exempel för riktad annonsering, utan att lämna ut personuppgifter till externa parter. Bolaget kan komma att använda partners för att upprätthålla kund- och tjänsteförhållandet, varvid delar av registeruppgifterna kan komma att överföras till partnerns servrar på grund av tekniska krav. Data behandlas endast för att upprätthålla företagets kundrelation genom tekniska gränssnitt.

Registrets innehåll:
När registret är komplett, innehåller informationen som skall lagras i registret följande uppgifter om individer: Namn, adress, position/titel i företaget, företaget, kontakter och deras anteckningar, köphistorik, e-postadress, telefonnummer, leveransadressinformation, faktureringsinformation, bransch, cookies från webbplatser och Y-ID.

Bearbetningsgrund:

Legitima förmåner.

En beskrivning av de legitima intressen som behandlingen baseras på:

 Kundrelation och/eller bearbetning för direktmarknadsföring eller statistiska ändamål.

Informationskälla:

 Från den registrerade

Andra källor

Informationskälla:


Registrets personuppgifter samlas in antingen direkt från den registrerade själv, t ex vid kontakt via telefon, e-post, vid möte eller vid evenemang, med hjälp av formulär (t.ex. kontaktformulär) som fylls i på företagets hemsida, alternativt av inhämta registrantens kontaktuppgifter från registrerades partners, som använder allmänt tillgängliga datakällor som sin datakälla.

Måste personuppgifter lämnas och konsekvenserna av att inte tillhandahålla dem:

Eftersom insamlingen av personuppgifter baserade på ett kundavtalsförhållande är informationen nödvändig för att upprätthålla kundavtalet.

Personuppgifternas bevaringstid:

Vi sparar personuppgifter i detta kundregister i 15 år, eller om vi har ett kundförhållande, under hela kundförhållandet ytterligare 15 år efter det. Lagringstiden kan också bli längre på grund av lagstadgade krav.

Kommer registeruppgifterna att överföras utanför EU eller EES:

Nej

Den registrerades rättigheter:

Rätt till rättelse av uppgifter

Rätten att radera uppgifter
Rätten att begränsa behandlingen

Rätt att invända:

Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring genom att säga upp prenumerationen på nyhetsbrev i slutet av direktmarknadsföringsbrevet eller genom att informera den personuppgiftsansvarige om annat ärende som rör uppgifterna.

Hur kan den registrerade använda sina rättigheter:

Annullering av elektroniska marknadsföringsutskick kan göras direkt från marknadsföringsposten genom att informera om avanmälan från listan eller genom att meddela den registeransvarige. Den registrerade har rätt att korrigera eller komplettera sina uppgifter och att kräva radering av uppgifter, med beaktande av de begränsningar som följer av lag och berättigat intresse. Anmälan om ändringar och radering ska göras skriftligen till den registeransvarige.

Varje registrerad har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom/henne strider mot dataskyddsförordningen, utan att det påverkar andra administrativa överklaganden eller rättsmedel.

Nätsidan:
Vi använder cookies på vår webbplats för att garantera tjänstens funktionalitet, för att möjliggöra kvalitetsövervakning och eventuellt för att implementera riktad annonsering. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker webbplatsen. Du kan acceptera användningen och lagringen av cookies helt eller delvis eller neka det helt i popup-fönstret som visas på vår webbplats. Du kan också hantera cookies från dina webbläsarinställningar. Du kan få mer information om cookies och deras hantering på sidan www.aboutcookies.org, till exempel. Tjänster som sätter cookies som används på vår webbplats: Google Analytics, Google Ads, Facebook-pixel, LinkedIn-pixel.

Registerhållare:
RAN Recycling Oy
Korjaamontie 9,
94200 Kemi

Dataskyddsombud:
Andrei Näppi
andrei.nappi@ran.fi
+358 40 026 2949